Pimpinan Jurusan Psikologi

KETUA JURUSAN PSIKOLOGI

 
 
Dr. Siti Rohmah Nurhayati, M.Si.
 
NIP : 19710822 199802 2 001
 
 
S1 Psikologi UGM 1996, S2 Psikologi UGM 2005, S3 Psikologi UGM 2017
 

SEKRETARIS JURUSAN PSIKOLOGI
 
 
Dr. Farida Agus Setiawati,M.Si
 
NIP : 19720813 199802 2 001
 
 

S1 Psikologi UGM 1996 , S2 Psikologi UGM 2005, S3 Evaluasi Pendidikan UNY 2013

 
KEPALA LABORATORIUM JURUSAN PSIKOLOGI
 
 
Dr. Farida Harahap,M.Si
 
NIP : 19690909 199802 2 001
 
 

S1 Psikologi UGM 1997 , S2 Psikologi UGM 2005, S3 Psikologi UGM 2019